HR EN

Održana radionica ‘Umrežimo se – protiv korupcije’ u Sinju

umrežimo se

umrežimo se

U prostorijama Alkarskih dvora u potkrovlju u organizaciji Centra za održivi razvoj, Udruge Cerura i LAG-a Cetinska krajina održana je radionica za predstavnike lokalnih organizacija civilnog društva i predstavnike lokalne samouprave Grada Sinja naslovljena ‘Umrežimo se – protiv korupcije’.

U sklopu radionice održana su dva predavanja o temama prava na pristup informacijama kao uvjetu upravne demokracije i postupku javne nabave te potencijalnim točkama korupcije unutar tog postupka.

O prvoj od gore navedenih tema govorio je prof. dr. Marc Gjidara, francuski pravni stručnjak hrvatskih korijena. U svom izlaganju profesor Gjidara usporedio je razinu dostupnosti informacija u Francuskoj sa onom u Hrvatskoj zaključivši kako je povećanje transparentnosti i javne kontrole temeljna postavka razvoja upravne demokracije u našoj državi.

Kroz proces javne nabave prisutne je detaljno proveo dr. Neven Šimac iz Udruge za demokratsko društvo i ukazao na brojne nedostatke koji su česti u postupcima provođenja javnih nabava i koji su idealno tlo za nastanak koruptivnih radnji. Jasnim i nedvosmislenim kriterijima, odgovornim odlučivanjem, transparentnim postupkom i obrazovanim kadrom moguće je poboljšati postupke javne nabave, siguran je dr. Šimac.

Zanimalo nas je i koje savjete dr. Šimac može ponuditi kako bi se podigla razina efikasnosti i transparentnosti javne uprave.

‘Prvo bi trebalo učiniti jednu dobru ‘fotografiju’ stanja javne uprave, a nakon toga bi trebalo donijeti jednu važnu odluku. Ako nam je svima danas jasno da privatni interes ima pravo na dobro obrazovanje i ako se dobro razumije da je za vođenje poduzeća, banke i slično potrebno posebno znanje poput magisterija poslovnog upravljanja onda bi trebalo shvatiti da je onaj koji raspolaže najvećim javnim novcem i koji daje prijedloge za naše slobode i naša prava, a to je javna uprava, također sektor za koji je potrebno specijalizirano obrazovanje,’ naglašava dr. Šimac.

Doktor Neven Šimac također je naglasio potrebu odvajanja, ili kako sam kaže, ‘betoniranja’ javne uprave od politike. Posao u javnoj upravi je nužno shvatiti kao zasebno profesionalno djelovanje odvojeno od utjecaja politike, a usmjereno efikasnoj, transparentnoj, poštenoj i ekonomski isplativoj poslovnoj praksi. Nakon izlaganja postavljeno je niz pitanja izlagateljima, a moderatorica je bila Snježana Petrušić

Galeriju fotografija možete pogledati na našoj facebook stranici Centar za održivi razvoj Imotski – “IMO-info”.

Izvor: ferata.hr

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene