HR EN

Održana završna konferencija projekta ‘Dijalogom do hrvatske mreže za društveno poduzetništvo’

U četvrtak, 26. listopada 2023. godine, u Alkarskim dvorima, u Sinju održana je završna konferencija projekta ‘Dijalogom do hrvatske mreže za društveno poduzetništvo’ (kodni broj: UP.04.21.06.0054), koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru poziva ‘Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada’.

Stipe Efendić, predsjednik Centra za ruralni razvoj CERURA HR, nositelja projekta, predstavio je rezultate ovog trogodišnjeg projekta u kojem je sudjelovalo dvadeset projektnih partnera iz cijele Hrvatske, socijalne zadruge, LAG-ovi, udruge, znanstvena zajednica, Hrvatska zajednica županija i Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Kroz projekt su se jačali kapaciteti organizacija civilnoga društava uz potporu akademske zajednice, kako bi se uspostavio učinkoviti dijalog svih dionika za društveni razvoj Republike Hrvatske. Mapirani su dionici društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj, održane su brojne aktivnosti poput radionica, konferencija, debata, tribina i sl. putem kojih su se jačali kapaciteti organizacija civilnoga društva i ostalih relevantnih dionika društvenog poduzetništva.

Suradnjom sa znanstvenom zajednicom provedena su brojna istraživanja vezana uz društveno poduzetništvo, izrađene su analize dokumenata i praksi društvenog poduzetništva, znanstveni i stručni radovi, smjernice za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima, analize društvenog utjecaja predloženih intervencija kako bi se na temelju znanosti ponudila rješenja za razvoj društvenog poduzetništva u demokratskom dijalogu svih dionika.

Obavljena su slijedeća znanstvena istraživanja: analiza javnih politika u korelaciji s društvenim poduzetništvom; strategija društvenog poduzetništva – gdje smo; braniteljska socijalno-radna zadruga kao model društvenog poduzetništva; društveno korisno učenje i društveno poduzetništvo.

Analizirana su slijedeća područja u korelaciji s društvenim poduzetništvom: porezna politika, državna imovina u funkciji društvenog poduzetništva, obrazovanje, mladi, ranjive skupine i socijalne usluge, poljoprivreda, komunikacijski kanali, instituti potpore, zakonodavni okvir.

Izrađeno je trideset smjernica: obrazovanje o društvenom poduzetništvu (9 smjernica po svim temama), promocija i vidljivost društvenog poduzetništva (6 smjernica), mapiranje društvenog poduzetništva (2 smjernice), jedinstveni zakonodavni okvir (2 smjernice), tijelo koje se bavi društvenim poduzetništvom (2 smjernice).

Objavljeni su brojni znanstveni i stručni radovi koji su dostupni na mrežnoj stranici projekta: https://www.socialbiz.cerura.hr/

U sklopu projekta osnovana je udruga ‘Hrvatska mreža za društveno poduzetništvo’, koja preuzima ingerenciju projekta i postaje relevantan sugovornik za izradu novih zakonskih rješenja kako bi se predloženo ugradilo u javne politike. Također, uspostavljen je i Virtualni centar za društveno poduzetništvo, koji će kao inovativni i kreativni alat poslužiti za daljnji razvoj dijaloga organizacija civilnoga društva i donositelja odluka i nakon završetka projekta.

Nakon izlaganja g. Efendića, gđa Sonja Vuković iz Udruge za kreativni razvoj Slap, iz Osijeka predstavila je Akcijski plan za društvenu ekonomiju, koji je usvojila Europska komisija 9. prosinca 2021. godine.

Cilj Akcijskog plana je potaknuti razvoj poslovnog okruženja, prilike za razvoj i unutarnje kapacitete aktera društvene ekonomije i podići svijest i prepoznavanje same društvene ekonomije.

Istaknula je kako taj akcijski plan najavljuje niz ključnih akcija u tri velika područja: poticajno poslovno okruženje, prilike i kapaciteti, te vidljivost.

Akcijski plan za društvenu ekonomiju participativno je kreiran, a za uspješnu provedbu svi akteri trebaju odigrati svoju ulogu. Predstavljanje Akcijskog plana za društvenu ekonomiju poslužilo je kao uvod u panel raspravu: Društveno poduzetništvo u Hrvatskoj – kako dalje?

Moderatorica panel rasprave bila je Sonja Vuković, a panelisti su bili: Sanja Maleković (Institut za razvoj i međunarodne odnose), Ivan Božić (Socijalna zadruga HUMANA NOVA), Ranko Milić (CEDRA Split) i Stipe Efendić (Centar za ruralni razvoj CERURA HR / Hrvatska mreža za društveno poduzetništvo).

Na panelu su doneseni sljedeći zaključci:

Pristup ‘odozgo prema dolje’ razvoja društvenog poduzetništva u Hrvatskoj je dosta spor i inertan, te ga treba mijenjati. Republika Hrvatska još nije počela primjenu Akcijskog plana za društvenu ekonomiju za Hrvatsku.

Potrebno je definirati strateški okvir i vrijednosni sustav društvenog poduzetništva, donijeti zakonodavni okvir za društveno poduzetništvo, poticati pristup ‘odozdo prema gore’ vezano za unaprjeđenje okruženja u kojem djeluju društveni poduzetnici, razvoj društvenog poduzetništva treba se temeljiti na strateškom i integriranom pristupu uključujući sve relevantne dionike (OCD-e, zadruge, društvena poduzeća, znanstvenu zajednicu, donositelje odluka), povećati vidljivost i prepoznatljivost društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj, usvojiti Akcijski integrirani plan Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo, razvijati strateške zajedničke projekte i operativne timove za njihovu provedbu.

Na kraju konferencije upućena je zahvala svim partnerima, dionicima i sudionicima ovog projekta.

Ukupna vrijednost projekta je 3.597.840,76 kuna/ 477.515,53 eura. Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 3.058.164,65 kuna / 405.888,20 eura (85%), dok Republika Hrvatska iz državnog proračuna sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 539.676,11 kuna/ 71.627,33 eura (15%). Razdoblje provedbe projekta je od 31.10.2020. do 31.10.2023. godine.

Više o projektu u uredu (Brnaze 410, Sinj) i na Internet stranici www.socialbiz.cerura.hr

Više o EU fondovima na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene