HR EN

Otvoreni poziv MSPM za dostavu prijedloga projekata i dvije dvodnevne radionica za prijavitelje

euflag

euflag

Ministarstvo socijalne politike i mladih raspisalo je otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga 2.1.10 „Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju, u sklopu Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala 2007 – 2013.  Nadležno tijelo je Ministarstvo socijalne politike i mladih, a prijavitelji mogu biti jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, lokalne/regionalne javne institucije, mali i srednji poduzetnici, neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, visoke škole i zadruge.

 

Navodimo sažetak poziva:

“Kroz program dodjele bespovratnih sredstava „Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada skupinama u nepovoljnom položaju“ financirat će se projekti koji će pridonositi lakšem ulasku na tržište rada i povećanju zapošljivosti skupina koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Kako je naznačeno u Operativnom programu „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013., operacija „Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada skupinama u nepovoljnom položaju“ pridonijet će snažnijoj integraciji na tržište rada skupina koje su suočene s posebnim teškoćama u pristupu zapošljavanju kroz jačanje motivacije za sudjelovanje u programima obrazovanja i zapošljavanja te kroz programe osobnog razvoja i zapošljavanja prilagođenih potrebama pojedinaca. Uz kreiranje odgovarajućih programa osposobljavanja i usavršavanja, pomoć osobama kojima je otežan pristup tržištu rada ostvarit će se i kroz stvaranje mreže potpore nastale iz partnerstva i suradnje svih relevantnih dionika na tržištu rada koji će ujedno stvarati dobre prakse. Ova operacija također će pridonijeti podizanju svijesti o problemima pri zapošljavanju ciljnih skupina, ali i stvaranju pozitivnih stavova kod poslodavaca i šire javnosti.” 

Dokumentaciju možete preuzeti na ovoj poveznici.

Sve zainteresirane za ovaj Poziv obavještavamo kako će se unutar projekta ‘Priprema projekata i podrška korisnicima Europskog socijalnog fonda’ u prosincu i siječnju održati dvije dvodnevne radionice na temu:” Od projektne ideje do uspješne prijave na ESF natječaj”. Online prijavu možete ispuniti na ovoj poveznici.

Dnevni red i poziv na radionice možete preuzeti ovdje i ovdje

 

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene