HR EN

Otvoreno e-Savjetovanje za Nacrt ključnih elemenata ESF poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“

Ministarstvo turizma je 28.09.2016. otvorilo e-Savjetovanje za Nacrt ključnih elemenata ESF poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“.

Ministarstvo turizma je 28.09.2016. otvorilo e-Savjetovanje za Nacrt ključnih elemenata ESF poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“.

E-Savjetovanje je otvoreno do 12.10.2016.

Europski socijalni fond jedan je od glavnih instrumenta kohezijske politike Europske unije i usmjeren je na pružanje potpora za ulaganje u ljudski kapital i jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva. Aktivnosti financirane iz sredstava Europskog socijalnog fonda pomažu ljudima da unaprijede svoje vještine i lakše se integriraju na tržište rada, usmjerene su na borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te na poboljšanje učinkovitosti javne uprave.

U sklopu Operativnog programa identificirane su četiri tematske prioritetne osi:

1. Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage;

2. Socijalno uključivanje;

3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje;

4. Dobro upravljanje.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga  Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva   provodi se u sklopu investicijskog prioriteta 9.iv: „Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa“, Specifičnog cilja 9.iv.2.: Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije, Prioritetne osi 2 – Socijalno uključivanje.

Uzevši u obzir zahtjeve za povećanjem broja zaposlenih u turističkim djelatnostima i činjenicu da je velik dio populacije u RH u riziku od siromaštva upravo zbog nedovoljnog sudjelovanja na tržištu rada i neposjedovanja novih znanja i vještina, sektor turizma i ugostiteljstva pruža mogućnost kvalitetnog socijalnog uključivanja navedenih skupina.

Uključite se u e-Savjetovanje za Nacrt ključnih elemenata ESF poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“ ovdje

Izvor: esavjetovanja.gov.hr

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene