HR EN

Plan implementacije garancija za mlade za razdoblje od 2019. do 2020. godine

Plan implementacije Garancije za mlade (Plan implementacije) je dokument komunikacije Republike Hrvatske prema Europskoj komisiji, uz pomoć kojeg na jednom mjestu prikazujemo provedbu reformi i mjera koje se provode temeljem različitih strateških dokumenata Vlade RH, a u svrhu stvaranja uvjeta za sustavnu i brzu podršku mladima prilikom prelaska iz obrazovanja na tržište rada.  Na prijedlog Europske komisije, Plan implementacije treba na jednostavan i jasan način prikazati kako će se Preporuka Vijeća o uspostavi Garancije za mlade provoditi na nacionalnoj razini, te: (1) koje uloge tijela javne vlasti i ostale organizacije imaju u njenoj provedbi, (2) koje je mjere i reforme potrebno uvesti radi uspostave Garancije za mlade, (3) kako će se mjere i reforme financirati, (4) kako će se ocjenjivati napredak u provedbi mjera i reformi te (5) vremenski raspored njihove provedbe.

Radi osnaživanja partnerskog pristupa u provedbi politika za re/aktivaciju mladih na tržištu rada te zbog koordinacije svih predviđenih reformi i mjera, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, kao koordinator provedbe Garancije za mlade, 2014. godine osnovalo je i Savjet za provedbu Plana implementacije Garancije za mlade (dalje: Savjet). Savjet obuhvaća tijela državne uprave te javna tijela koja provode reforme i mjere predviđene Planom implementacije, predstavnike socijalnih partnera, predstavnike Hrvatske gospodarske komore te Hrvatske obrtničke komore kao i predstavnike civilnoga društva te nacionalnu krovnu organizaciju mladih (eng. National Youth Council) koja je članica Europskog foruma mladih.

2017. godine donesena je odluka da se Plan implementacije donosi na dvogodišnje razdoblje , kako bi se predložene mjere mogle lakše usklađivati sa strateškim dokumentima temeljem kojih se provode, odnosno kako bi bile bolje usklađene s trenutnim položajem mladih na tržištu rada.

Stoga ovaj dokument predstavlja treći Plan implementacije Garancije za mlade , a obuhvaća mjere i reforme koje će Republika Hrvatska provoditi radi implementacije Preporuke o uspostavi Garancije za mlade u 2019. te 2020. godini.

Više informacija možete pronaći OVDJE.

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene