HR EN

Po prvi put se u Republici Hrvatskoj objavljuje Bilten javne nabave

bilten javne nabave

bilten javne nabave

Bilten javne nabave u Republici Hrvatskoj je prva redovita stručna publikacija u Republici Hrvatskoj na temu javne nabave. Publikacija se objavljuje četiri puta godišnje.

 Bilten razrađuje teme koje su aktualne u praksi javne nabave, a sve kako bi se pomoglo:

 • ponuditeljima u pripremi ponuda i sudjelovanju u nadmetanjima;

 • naručiteljima u pripremi i provođenju postupaka javne nabave.

 

Stručni članci u Biltenu obrađuju javnu nabavu temeljem zakonskih i podzakonskih propisa te postojeće prakse, a odnose se na:

 • aktualnosti u sustavu javne nabave i statističke podatke,

 • analize zakonskih i podzakonskih propisa te statističke informacije,

 • pripremu i dostavljanje ponuda u javnim nadmetanjima,

 • internu organizaciju naručitelja, planiranje nabave, pripremu dokumentacije za nadmetanje,

 • sve faze provođenja postupka javne nabave uključujući i izvršenje ugovora,

 • upravljanje ugovorima,

 • etički način poslovanja i pitanja sukoba interesa,

 • institucionalno i zakonodavno ustrojstvo,

 • pravnu praksu DKOM-a i Suda Europske unije u Luxembourgu,

 • praksu javne nabave u zemljama u regiji i EU te pitanja revizije.

 

Autori stručnih radova su osobe koje imaju teorijsko i praktično iskustvo stečeno radom u javnim i sektorskim naručiteljima, Uredu za javnu nabavu, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Središnjem tijelu za javnu nabavu, Uredu za državnu reviziju i privatnom sektoru iz RH i inozemstva.

Više informacija o Biltenu dostupno je na www.biltenjavnenabave.hr.

Izvor: hgk.hr

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene