HR EN

Podmjera 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima

agencija za plaćanja u poljoprivredi

agencija za plaćanja u poljoprivredi

Potpore se dodjeljuju za ulaganja u obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem, a koji su se dogodili nakon 1. siječnja 2014. godine. 

agencija za plaćanja u poljoprivredi

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere 05 “Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti”, podmjere 5.2. “Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima” iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 112/2014). 
Potpore se dodjeljuju za ulaganja u obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem, a koji su se dogodili nakon 1. siječnja 2014. godine. Na natječaj se mogu prijaviti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi.

Prihvatljivi troškovi: sanacija poljoprivrednog zemljišta, građenje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture, popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme, nabava osnovnog stada/matičnog jata kod domaćih životinja, nabava i sadnja višegodišnjeg bilja, opći troškovi u iznosu do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, označavanje ulaganja sufinanciranih iz EU proračuna sukladno Prilogu II. Pravilnika o provedbi mjere 05, ali ne više od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Stopa sufinanciranja – Intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova. Sredstva potpore za Podmjeru 5.2. osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela, a intenzitet potpore izražen je kao udio javne potpore u prihvatljivim troškovima ulaganja.

Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći od 31. 8. 2015. i traje do 30. 10. 2015.

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Izvor: europski-fondovi.eu

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene