HR EN

Poziv na dostavu prijedloga u sklopu natječaja EK (EACEA/34/2019)

Poziv na dostavu prijedloga u sklopu natječaja EK (EACEA/34/2019) u okviru centraliziranih aktivnosti programa Erasmus+, Ključna aktivnost 3 (KA3) Socijalna uključenost i zajedničke vrijednosti – umrežavanje i partnerstva u području obrazovanja odraslih, rok za prijavu 25.2.2020.

Europska komisija objavila je Poziv na dostavu prijedloga (EACEA/34/2019) u okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 3 – Podrška reformi politike – Socijalna uključenost i zajedničke vrijednosti: doprinos u području obrazovanja i osposobljavanja. Poziv je, između ostalog, namijenjen pružanju podrške projektima transnacionalne suradnje u području obrazovanja odraslih (2. skupina).

Opći ciljevi poziva su sljedeći:

 • izgradnja novih nacionalnih ili regionalnih mreža organizacija za obrazovanje odraslih
 • pružanje potpore postojećim nacionalnim ili regionalnim mrežama organizacija za obrazovanje odraslih
 • jačanje postojećih transnacionalnih mreža organizacija za obrazovanje odraslih.

Posebni ciljevi poziva odnose se na:

 1. posebna tematska područja u okviru obrazovanja odraslih
 2. posebne inovativne pedagoške pristupe u okviru obrazovanja odraslih
 3. posebne skupine polaznika programa za obrazovanje odraslih
 4. posebna tematska područja organizacijskog upravljanja
 5. posebne modele obrazovanja odraslih
 6. obrazovanje odraslih općenito

Uvjeti prijave:

Prihvatljivo je partnerstvo najmanje četiriju organizacija iz četiriju različitih zemalja uključenih u program. Ako je jedna od tih organizacija postojeća transnacionalna mreža, u projektu moraju sudjelovati najmanje dvije organizacije koje nisu članice te mreže.

Prihvatljivim podnositeljima prijave smatraju se javne i privatne organizacije koje djeluju u području obrazovanja odraslih ili druge organizacije društveno-gospodarskog sektora koje obavljaju međusektorske djelatnosti (npr. kulturne udruge, civilno društvo, sportske udruge, centri za priznavanje, gospodarske komore, trgovinske organizacije itd.). Visokoškolske ustanove koje sudjeluju moraju posjedovati Erasmus+ povelju u visokom obrazovanju (ECHE). Nacionalne agencije ili druga tijela i mreže u okviru programa Erasmus+ koji izravno primaju bespovratna sredstva od Komisije na temelju pravne osnove programa Erasmus+ ne smatraju se prihvatljivima za sudjelovanje. Međutim, pravne osobe domaćini prethodno navedenim nacionalnim agencijama ili tijelima i mrežama u okviru programa Erasmus+ smatraju se prihvatljivim podnositeljima.

Aktivnosti:

Aktivnosti moraju započeti 1. studenoga ili 1. prosinca 2020. ili 15. siječnja 2021., a trajanje projekta mora biti 24 ili 36 mjeseci.

Planirane aktivnosti trebale bi dovesti do rezultata kao što su:

 • nove mreže pružatelja usluga obrazovanja odraslih koje jačaju svoj utjecaj na lokalnoj razini i uspješno surađuju na europskoj razini
 • učinkovitija i djelotvornija suradnja na europskoj razini među postojećim mrežama pružatelja usluga obrazovanja odraslih.

Proračun:

Ukupni proračun namijenjen za sufinanciranje projekata u području Obrazovanju odraslih (2. skupina) procijenjen je na najviše 6 milijuna EUR. Maksimalna stopa EU sufinanciranja iznosit će 80%. Najveći iznos bespovratnih sredstava po projektu bit će:

 • 400 000 EUR za projekte u trajanju od 24 mjeseca
 • 500 000 EUR za projekte u trajanju od 36 mjeseci.

Rok za prijavu projektnih prijedloga je 25. veljače 2020. u 17 h (prema briselskom vremenu), prijave se podnose putem interneta, a natječaj je centraliziran, što znači da je za provedbu natječaja zadužena EACEA – Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu u Bruxellesu.

EACEA organizira i webinar za zainteresirane potencijalne prijavitelje koji će se održati 26. studenog 2019. Program rada i poveznica za pristupanje webinaru bit će dostupni ovdje.

Više informacija o prihvatljivim prijaviteljima i aktivnostima, kriterijima dodjele i načinu prijave možete pronaći u tekstu Poziva na dostavu prijedloga koji je dostupan na poveznici, a svu potrebnu dokumentaciju uključujući tekst poziva na engleskom jeziku te detaljne upute za prijavu možete pronaći ovdje.

datum otvaranja:
datum zatvaranja: 25.02.2020.
otvoren: Da
mobilnost. hr

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene