HR EN

Poziv za dostavu ponuda za provođenje edukacije

Zora logo

Zora logo

Udruga Zora (Međimurska županija) započela je s provedbom projekta “Moje mjesto u zajednici” koji provodi u partnerstvu s udrugama K-zona (Grad Zagreb) i Centar za održivi razvoj (Splitsko  dalmatinska županija).

Kao jednu od početnih aktivnosti planirana je trodnevna edukacija o zagovaranju za partnerske i suradničke udruge na projektu, sa svrhom stjecanja znanja za zagovaranje ljudskih prava i borbu protiv društvene nejednakosti te organiziranje zagovaračkih akcija i kampanja.

Edukacija će se održavati sredinom rujna za ukupno 14 osoba, 3 dana.

Ponuda mora uključivati pripremu i provedbu edukacije te materijale.

Edukacija treba pokriti osnove zagovaranja te praktičan rad na razvoju lokalnih zagovaračkih kampanja u sklopu projekta. Preferiramo interaktivne oblike rada.

Smještaj i hrana su posebno pokriveni i ne ulaze u trošak edukacije.

Mjesto održavanja bit će u krugu od najviše 80 kilometara od Zagreba.

Pozivamo sve zainteresirane za provedbu edukacije o zagovaranju da dostave ponudu.

O projektu

Projektne aktivnosti usmjerene su na sudjelovanje građana/ki u zagovaranju, donošenju i praćenju javnih politika u ciljanim lokalnim zajednicama, a provodit će se od lipnja 2015. do prosinca 2016. godine. Tijekom 18 mjeseci provođenja projekta, pažljivo isplaniranim aktivnostima odgovorit ćemo na prioritetne probleme u našim zajednicama. Kako bi ispitali koji problemi su najznačajniji stanovnicima/cama lokalnih zajednica u navedenim županijama, najprije ćemo provesti istraživanje potreba vezanih uz društvenu nejednakost, rodnu neravnopravnost i socijalnu pravdu. Nakon određivanja prioriteta s građanima/kama ćemo provesti zagovaračke kampanje za definirane prioritetne potrebe.

Inovativnim zagovaračkim alatima osnažit ćemo i uključiti građane/ke, jer samo zajednički društveni angažman i rad u zajednici dugoročno donose rezultate.

Pratit ćemo djelovanje lokalnih donositelja odluka i pridonositi stvaranju aktivne lokalne zajednice utemeljene na društvenoj jednakosti, socijalnoj pravdi i dobrom upravljanju, u kojoj svaki građanin/ka, a osobito socijalno isključeni i oni u riziku od siromaštva mogu i znaju kako ostvariti svoja socijalna i ljudska prava.

 

Način prijave

Prijave s ponudom, životopisom provoditelja/ice edukacije i referencama ukoliko postoje molimo poslati na zora@udrugazora.hr  s naslovom “Edukacija – ponuda” do 15. 08. 2015. godine.

Projekt “Moje mjesto u zajednici” sufinancira se iz Fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške. Ugovor je potpisan s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, u sklopu natječaja “Demokratizacija i ljudska prava”.

 

 

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene