HR EN

Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Poticanje društvenog poduzetništva”

Cilj poziva na dostavu projektnih prijedloga je promicanje društvenog poduzetništva u cilju poticanja i osiguranja kapaciteta postojećih i budućih društvenih poduzetnika. Fond: Europski socijalni fond.

Operativni program: Operativni program ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014. – 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 1. srpnja 2016. do 2. rujna 2016. god.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje: socijalna uključenost

Sažetak:

Ova operacija predstavlja prvi korak u stvaranju sustavne podrške razvoju društvenog poduzetništva. Uključivat će financiranje niza informativnih i edukacijskih aktivnosti kojima će se unaprijediti status društvenog poduzetništva u području vidljivosti i prepoznatljivosti. Također, uključuje i financijsku podršku poslovanju postojećim društvenim poduzećima, kao i podupiranje svih oblika poslovnih aktivnosti organizacija zainteresiranih za otvaranje društvenog poduzeća ili pokretanje društveno-poduzetničke djelatnosti. Glavna ideja ovog Poziva je ispitati stanje društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj i utvrditi koje su potrebe društvenih poduzetnika te će poslužiti kao osnova za kreiranje budućih poziva usmjerenih na razvoj društvenog poduzetništva, kao i na visinu sredstava koja će se u sklopu tih poziva dodjeljivati.

Cilj poziva na dostavu projektnih prijedloga je promicanje društvenog poduzetništva u cilju poticanja i osiguranja kapaciteta postojećih i budućih društvenih poduzetnika

Ciljane skupine Poziva:

   – Voditelji i zaposlenici u društvenim poduzećima;
   – skupine u nepovoljnom položaju na tržištu rada (osobe s invaliditetom koje nisu na tržištu rada, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, članovi obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih branitelja iz Domovinskog rata, mladi, žene, pripadnici romske nacionalne manjine);
   – javni službenici.

Za dodjelu potpora iz ovog Poziva osigurana su sredstva u iznosu od 8.000.000,00 HRK. Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava je 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava je 800.000,00 HRK.
Više informacija i potrebnu dokumentaciju potražite na http://www.esf.hr.

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene