HR EN

Poziv za prijavu korisnika u projektu „Zaželi – aktivna u zajednici II“

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-15, od 26. srpnja 2022. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zaželi – aktivna u zajednici II“, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0097 od 2. kolovoza 2022.godine, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, Centar za održivi razvoj objavljuje

Poziv za prijavu krajnjih korisnika za korištenje usluge potpore i podrške osobama starije životne dobi i/ili nemoćnim osobama u projektu „Zaželi  – aktivna u zajednici II“

Pozivamo sve osobe s navršenih 65 godina i starije i/ili nemoćne osobe (osobe s invaliditetom, teško pokretne ili nepokretne, teške kronične bolesnike i slično neovisno o starosnoj dobi) s područja grada Imotskog i općina Proložac, Podbablje i Zagvozd kojima je potrebna:

 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika
 • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika
 • pomoć u socijalnoj integraciji
 • posredovanju u ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala, naručivanje i pratnja kod liječnika i sl.)
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
 • drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba u dogovoru s korisnikom/koordinatorom projekta

da se prijave za potporu i podršku koje će se pružati u sklopu projekta „Zaželi – aktivna u zajednici II“, kodni broj: UP.02.1.1.16.0097, financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Trajanje potpore i podrške u kućanstvu: do 6 mjeseci.

Očekivani početak potpore: početak listopada.

Tko može dobivati potporu?

 • sve osobe s navršenih 65 godina uz dostavu osobne iskaznice i OIB-a
 • nemoćne osobe neovisno o dobi uz dostavu osobne iskaznice i OIB-a te službene dokumentacije koja to dokazuje (npr. osobe s invaliditetom dostavlja dokument relevantnog tijela).

Tko ne može dobivati potporu?

 • osoba kojoj je ista usluga osigurana iz Državnog proračuna ili nekog drugog javnog izvora
 • osoba koja koristi uslugu osobne asistencije.

Aktivnosti potpore i podrške osobama u njihovim kućanstvima se ne odnose na provedbu zdravstvene njege koja bi zahtijevala neka posebna znanja, osposobljenost za provedbu iste ili sl.

Prijaviti se mogu osobe s prebivalištem / boravištem na području grada Imotskog i općina Proložac, Podbablje i Zagvozd koje:

 • ne primaju istovrsnu pomoć, odnosno predmetna usluga potpore i podrške nije osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora, odnosno Europskog socijalnog fonda putem institucija socijalne skrbi, udruga civilnog društva itd., tj. da se predmetna usluga ne ostvaruje po drugoj osnovi
 • u trenutku raspisivanja ovog Poziva nisu korisnici nekog drugog projekta iz Programa Zaželi II ili III.

Dokumentacija za prijavu:

 • preslika osobne iskaznice
 • Obrazac 1. – Prijava krajnjih korisnika
 • Obrazac 2. – Privola za davanje suglasnosti za korištenje osobnih podataka
 • Izjava da pripadaju kategoriji nemoćnih osoba s dokazima (ako je primjenjivo).

Obrasci se mogu preuzeti na web stranici https://cdr.hr/ ili osobno u uredu Centra za održivi razvoj na adresi: Ulica Bruna Bušića 25, u Imotskom, 1. kat, radnim danom od 9 – 12 sati, od 26. rujna 2022. godine do popunjavanja raspoloživih kapaciteta.

Prijave s nepotpunim podatcima, prijave na nepropisnim obrascima, kao i prijave nakon popunjavanja kapaciteta, neće se razmatrati.

Prijaviti se možete na e-adresu: info@cdr.hr (predmet: Prijava korisnika) sa skeniranom dokumentacijom ili predajom prijavne dokumentacije u uredu Centra za održivi razvoj  na adresi: Ulica Bruna Bušića 25, u Imotskom1. kat, radnim danom (ponedjeljak – petak) od 9 – 12 sati, od 26. rujna 2022. godine do popunjenosti kapaciteta. Za dodatne informacije: 099 536 2000.

Prijavljeni će o svemu biti obaviješteni nakon prikupljenih prijava i provedenih provjera.

U slučaju velikog broja prijava prednost će imati ranije prijavljeni kandidati/tkinje.

Sve informacije o Pozivu  „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (broj poziva:  (UP.02.1.1.16) mogu se naći na stranici:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-zazeli-program-zaposljavanja-zena-faza-iii/

***

Projekt „ Zaželi – aktivna u zajednici II“ provodi Centar za održivi razvoj u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područnom službom Split i Centrom za socijalnu skrb Imotski.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 989.500,00 kuna. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u 100%-tnom iznosu bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020., Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III.

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Centra za održivi razvoj.

Obrazac-1.-Prijava-krajnjih-korisnika

Obrazac-2.-Privola-za-davanje-suglasnosti-za-korištenje-osobnih-podataka

Informativni letak – Zaželi – aktivna u zajednici II

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene