HR EN

Praksom u udruzi do društvene promjene: poziv za mlade

Inicijativa mladih za ljudska prava poziva mlade ispod 30 godina koji su završili fakultete društvenog ili humanističkog usmjerenja, a nezaposleni su ili rade izvan struke da se prijave na program Prakse u civilnom društvu.

Program je dio projekta Social Innovators i cilja na mlade koji su zainteresirani baviti se važnim društvenim temama i primijeniti svoje znanje u praksi. U 80 sati strukturiranog programa steći će iskustvo i osnovne vještine potrebne za rad u udrugama.

Program prakse u civilnom društvu uključuje:

● 80 sati prakse u organizaciji civilnog društva koja odgovara interesu praktikanta

● Usavršavanje postojećih i usvajanje novih vještina i znanja

● Vodstvo stručnog i iskusnog mentora/mentorice

● Jasne povratne informacije o radu i pismo preporuke mentora nakon odrađene prakse, kao i potvrda o završenoj praksi

● Mogućnost pokretanja i razvoja vlastitog projekta ili inicijative

Mladi će se imati priliku specijalizirati u jednom od sljedećih područja važnih za rad u organizacijama civilnog društva: vođenje projekata, administracija i financije, komunikacija i PR, zagovaranje/rad na programima te educiranje i vođenje treninga (npr. rad s mladima).

Koji su kriteriji prijave?

Na program prakse u civilnom društvu mogu se prijaviti mladi zadovoljavaju sljedeće uvjete:

imaju do 30 godina✔

završili su ili završavaju fakultet društveno-humanističkog usmjerenja (preddiplomska ili diplomska razina studija)✔

nisu zaposleni u struci (rade izvan područja za koje su se obrazovali)✔

motivirani su steći iskustvo u civilnom društvu✔

Rok prijave za program prakse je 1. travnja (do kraja dana).

Prijavni obrazac: https://forms.gle/gaVPndF5kq8Tsawf7

Više informacija može se pronaći na stranicama Inicijative mladih za ljudska prava: http://yihr.hr/hr/praksom-u-udruzi-do-drustvene-promjene-prijavi-se/

Social Innovators je financiran od strane Islanda, Norveške i Lihtenštajna kroz EEA and Norway Grants Fond za zapošljavanje mladih. Zajedno za zelenu, kompetitivnu i uključivu Europu.

Više informacija: http://yihr.hr

 

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene