HR EN

Rezultati istraživanja potreba stanovništva Imotske krajine “Moje mjesto u zajednici”

Zora logo

Zora logo

Predstavljeni su rezultati istraživanja potreba građana koje je provedeno u okviru projekta “Moje mjesto u zajednici”.

Zora logo

Centar za održivi razvoj je u srijedu, 04. svibnja 2016. godine, u Pučkom otvorenom učilištu Imotski predstavio rezultate istraživanja potreba građana koje je provedeno u okviru projekta “Moje mjesto u zajednici”.

Istraživanje se provodilo u tri lokalne zajednice – Imotskoj krajini (Centar za održivi razvoj), Međimurskoj županiji (Udruga Zora), te zagrebačkom kvartu Trešnjevka (K-Zona) putem opširnih upitnika, terenskim i on-line anketiranjem. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 1028 ispitanika/ca, od toga 350 iz Imotske krajine. U terenskom anketiranju sudjelovalo je 10 volonterki i 2 zaposlenice Centra za održivi razvoj.

Za potrebe istraživanja organizirane su fokus grupe koje su služile kao smjernice definiranju osam područja (svako područje sadrži niz specifičnih potreba). Prema definiranim područjima smo ispitivali percepciju važnosti potreba, probleme s kojima su se susretali, iskustvo rješavanja problema, iskustvo s institucijama kojima su se obraćali i povjerenje u njihov rad te dostupnost socijalnih usluga.

Na temelju istraživanja, konačnu ocjenu i listu prioritetnih potreba dobili smo spajanjem rezultata ispitivanja percepcije važnosti potreba i problema s kojim su se građani/ke ili njihova bliža obitelj susreli u posljednje dvije godine u Imotskoj krajini i rezultati su sljedeći:

Prioritet 1. Poticanje zaposlenosti i gospodarstva, gdje se kao izuzetno važnom pokazala potreba za (1) zaštitom radničkih prava, a ostali prioriteti su (2) razvoj malog poduzetništva, OPG-ova, obiteljskih tvrtki i zadruga te (3) razvoj turizma. Čak 41% ispitanika/ca kao svoj konkretan problem navodi nezaposlenost. U slučaju da naiđu na problem zaposlenosti i gospodarstva najčešće se obraćaju: Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – 62%, jedinicama lokalne samouprave – 19%, a 26% građana/ki se nije nikome obratilo za pomoć.  92% građana/ki rješavanje problema ocjenjuje teškim ili izuzetno teškim.  69% građana/ki nije uspjelo riješiti problem, a 25% djelomično.
Prepreke u rješavanju problema stanovnici/ice Imotske krajine vide u nesposobnosti lokalne vlasti (32%), korupciji lokalne vlasti (20%), ili u tome što problem nije u nadležnosti institucije kojoj su se obratili/e (27%).

Prioritet 2. Prometna i komunalna infrastruktura, gdje se kao najvažnije potrebe ističu (1) prometna signalizacija, (2) obnova prometnica, (3) bolja povezanost udaljenijih mjesta i (4) reguliranje otpada. Osobe koje su se susrele s problemima u prometnoj i komunalnoj infrastrukturi najviše ističu: (1) nepovezanost mjesta u regiji – 64% te (2) loše održavane ceste – 68% stanovnika/ca. U slučaju da naiđu na problem prometne i komunalne infrastrukture najčešće se obraćaju jedinicama lokalne samouprave – 43%, a 44% se nije nikome obratilo za pomoć. To s jedne strane ukazuje na to da im je potrebno više informacija kome se obratiti i kako riješiti problem, a s druge strane na to da su izgubili povjerenje da će odgovorne institucije riješiti problem. Prepreke rješavanju problema, stanovnici/e Imotske krajine vide u nesposobnosti lokalne vlasti (52%), i u tome što nisu imali dovoljno informacija kako riješiti problem (17%) te da institucija kojoj su se obratili nije bila zainteresirana za rješavanje problema (17%).

Prioritet 3. Učinkovitost javne uprave i institucija, gdje se kao najveći prioriteti ističu se (1) suzbijanje korupcije i (2) ubrzanje administracije pri izdavanju dozvola. Kao svoj konkretan problem 20% ispitanika/ca navodi sporu i neučinkovitu javnu upravu i administraciju. Građani/ke se najviše žale na sam sustav – sporost/tromost, previše nepotrebne papirologije, neorganiziranost, a u manjoj mjeri govore o nesposobnosti i nemotiviranosti javnih službenika. U slučaju da naiđu na problem neučinkovitosti javne uprave i institucija najčešće se obraćaju: jedinicama lokalne samouprave – 44% ili odvjetniku/ci – 21%, dok se 19% građana/ki se ne obrati nikome za pomoć. 77% građana i građanki rješavanje problema ocjenjuje teškim ili izuzetno teškim. 26% građana/ki nije uspjelo riješiti problem, 38% ga je djelomično, a 36% u potpunosti uspjelo riješiti. Prepreke rješavanju u problema stanovnici/e Imotske krajine vide u nesposobnosti lokalne vlasti (38%), u korupciji lokalne vlasti (20%) te nezainteresiranosti za rješavanje problema (30%). Sukladno tome, kao rješenja problema građani navode: (1) pojednostavljivanje administracije, umreženost i bolja suradnja institucija te (2) borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi.

Ostala područja su rangirana kako slijedi:

Prioritet 4 – Briga o zajednici i dostupnost socijalnih usluga: Najvažnija specifična potreba je sustavna podrška za djecu s poteškoćama u razvoju (98% važna i vrlo važna). Međugeneracijska solidarnost i poticanje zapošljavanja terenskih liječnika posebno je važna za osobe starije od 65 godina. Također se ističe i skrb za najmlađe u vidu dostupnosti vrtićima.

Prioritet 5 – Društvena solidarnost: Stanovnici/e Imotske krajine smatraju važnim potaknuti aktivno sudjelovanje u radu zajednice (volontiranje, razmjena roba).

Prioritet 6 –  Dostupnost i korištenje javnih sadržaja: Najvažnija potreba je prilagodba javnih prostora osobama s invaliditetom (98% važna i vrlo važna). Najmanje važna regulacija skrbi o kućnim ljubimcima.

Prioritet 7 – Društveni, kulturni i sportski sadržaji: Stanovnicima Imotske krajine najvažnije su besplatne sportske aktivnosti i uređenje parkova/pješačkih zona. Dostupnost kulturnih sadržaja i u manjim mjestima važna je svima, ali izuzetno je važna upravo najmlađim osobama (18-24 godine).

Prioritet 8 – Prava marginaliziranih skupina: Rješavanje problema nasilja nad ženama i podrška roditeljima/djeci s poteškoćama u razvoju su prioritetne potrebe u skupini prava marginaliziranih skupina.

Iskustvo i zadovoljstvo s institucijama ispitanici/e su ocjenjivali u kategorijama efikasnosti rješavanja konkretnih problema, profesionalizmu i transparentnosti. Iskustvo s barem jednom institucijom u zadnje dvije godine imalo je 80% građana/ki i pritom njih 30% ističe da su zadovoljni radom županije, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i policije, dok najveće nezadovoljstvo ističu radom grada/općine i mjesnih odbora.

Što se tiče iskustva i zadovoljstva s uslugama koje su koristili, ispitanici/e su najzadovoljniji dostupnosti informacija o aktivnostima lokalnih udruga ili institucija te besplatnom pravnom pomoći. Građani su najmanje zadovoljni obradom kaznenog ili prekršajnog djela učinjenog na njihovu štetu od strane policije.

Obraćanje udrugama za pomoć u rješavanju problema: 79% ispitanika bi se u slučaju problema obratilo udruzi za pomoć.

Gotovo svi ispitanici/e na području Imotske krajine (98%) su za uvođenje obrazovanja mladih o ljudskim pravima, građanskim dužnostima, prevenciji nasilja, zaštiti okoliša, volontiranju i drugim načinima aktivnog uključivanja u lokalnu zajednicu.

Ako usporedimo sve tri lokalne zajednice u kojima se istraživanje provodilo, imamo puno sličnosti. U svim je zajednicama poticanje zaposlenosti i gospodarstva prioritetna potreba. Učinkovitost javne uprave i institucija prioritetna je potreba u Imotskoj krajini i Međimurju, a problemi su slični: traži se (1) ubrzanje administracije pri izdavanju dozvola i (2) veća efikasnost, vidljivost i vjerodostojnost službe za prijavljivanje nepotizma, korupcije i klijentelizma.

Aktivnost građana u lokalnoj zajednici je vrlo različita: u Imotskoj krajini je 5% aktivnih ispitanika/ca, u zagrebačkom kvartu Trešnjevka 14%, dok ih je u Međimurskoj županiji čak 24%. Stanovništvo Imotske krajine je najmanje aktivno, ali prema rezultatima istraživanja imamo značajan broj onih koji bi se uključili (39%).

Na predstavljanju rezultata istraživanja prezentirane su i mogućnosti financiranja projekata putem EU fondova, koje bi pridonijele rješavanju prioritetnih potreba (poticanje zaposlenosti i gospodarstva te prometna i komunalna infrastruktura).

Cilj projekta „Moje mjesto u zajednici“ je doprinijeti stvaranju aktivne lokalne zajednice utemeljene na društvenoj jednakosti, socijalnoj pravdi i dobrom upravljanju, u kojoj svaki građanin, a posebice socijalno isključeni građani i oni u riziku od siromaštva mogu i znaju kako ostvariti svoja socijalna i ljudska prava i zbog toga pozivamo sve građane Imotske krajine da se uključe u niz aktivnosti koje ćemo organizirati u narednom razdoblju.

Javne akcije, edukacije, zagovaračke aktivnosti tijekom cijele 2016. pratite na www.cdr.hr
U izradi je i mobilna i web aplikacija www.projekt-zajednica.info putem koje će građani moći upisivati svoje probleme, prijedloge i ideje za unapređenje u Imotskoj krajini.
U pripremi je i brošura koja objedinjuje sva mjesta na kojima se građani/ke sa svojim problemima mogu javiti u Imotskoj krajini, ali i nacionalno.

Prezentacije s predstavljanja rezultata istraživanja možete preuzeti ovdje: 

Rezultati_istraživanja_Moje_mjesto_u_zajednici.pdf

Mogućnosti_financiranja_putem_projekata_iz_EU_fondova.pdf

Fotografije s predstavljanja rezultata istraživanja možete pogledati na našoj facebook stranici Centar za održivi razvoj Imotski – “IMO-info”

Rezultate istraživanja u širem formatu možete pročitati ovdje http://cdr.hr/index.php/630-rezultati-istrazivanja-moje-mjesto-u-zajednici

Projekt “Moje mjesto u zajednici” provodi Udruga Zora s partnerima Centrom za održivi razvoj i K-Zonom,a podržan je od Fondova Europskog gospodarskog prostora, Kraljevine Norveške i Međimurske županije.

footer mmuz i cor

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene