HR EN

Prevencija korupcije – radionica podrške prijaviteljima

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva organizira jednodnevnu radionicu podrške prijaviteljima na Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga za Poziv „Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika“ u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Europskog socijalnog fonda čije je Posredničko tijelo razine 1 Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Jednodnevne radionice održat će se dana 25. siječnja 2019. godine istovremeno u Rijeci, Osijeku i Splitu, u prostorijama regionalnih podružnica Nacionalne zaklade.

Opći je cilj ovoga Poziva unaprjeđenje uloge organizacija civilnoga društva u promicanju i primjeni načela dobrog upravljanja, dok su specifični ciljevi povećanje transparentnosti suradnje tijela javne vlasti s civilnim društvom, jačanje sposobnosti i kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivan doprinos provedbi antikorupcijskih mjera, daljnje unaprjeđenje provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje učinkovite potpore građanima u sudjelovanju u donošenju odluka na lokalnim i regionalnim razinama te digitalizacija rada JLP(R)S-a za aktivno sudjelovanje građana prilikom odlučivanja o komunalnim i drugim poslovima.

Pozivamo sve zainteresirane da dostave ispunjeni prijavni obrazac i sudjelovanjem na radionici podrške prodube svoje znanje o Uputama za prijavitelje i načinu prijave projektnih prijedloga.

Očekivano trajanje radionica je od 9.00 do 16.30 sati.

Zbog ograničenog kapaciteta prostora u regionalnim podružnicama, moguće je sudjelovanje najviše dvadeset (20) osoba u svakom gradu.

Preuzmite prijavni obrazac za radionicu u svojoj regiji i dostavite ga na adresu e-pošte i u roku sukladno navedenome u prijavnom obrascu.

Regionalna podružnica NZRCD Rijeka, Ulica žrtava fašizma 2 – prijavni obrazac Rijekaprogram Rijeka

Regionalna podružnica NZRCD Osijek, Ulica Republike Hrvatske 26 – prijavni obrazac Osijekprogram Osijek

Regionalna podružnica NZRCD Split, Osječka ulica 16 – prijavni obrazac Splitprogram Split

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene