HR EN

Prijavite se na edukativni program EU ŠKOLA – priprema i provedba EU projekata

U organizaciji Makarske razvojne agencije MARA i projektnog partnera Grada Makarska, a u suradnji sa CEDRA-om (Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj) Split, u sklopu projekta Centar za razvoj poduzetništva, koji se sufinancira sredstvima Splitsko-dalmatinske županije od 4. do 6. studenog 2019. održat će se EU škola!

Program je namijenjen svima koji se žele upoznati s mogućnostima i načinom kako pripremiti i provesti projekte financirane iz EU fondova: predstavnicima gospodarskog, civilnog i javnog sektora, kao i pojedincima koji žele razviti vlastitu projektnu ideju za EU sufinanciranje.

Program se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela na kojima se svladavaju metode koje su potrebne za izradu kvalitetnog projekta prema unaprijed definiranim pravilima za prijavu na natječaj i u konačnici za ostvarivanje bespovratnih sredstava.

Praktični dio odnosi se na rad na konkretnom projektu s polaznicima na njihovim projektnim idejama.

Polaznici programa, dobit će uvjerenje o završenom programu.

Mjesto održavanja edukacije ovisi o broju polaznika, te će se naknadno obavijestiti polaznike.

Prijava putem e-maila: centar@mara-makarska.hr (navesti: ime, prezime, e-mail, kontakt broj).

PROGRAM:

  • 4.11.2019. (ponedjeljak) od 16,30 do 20,00 (dva blok sata s pauzom od pola sata)

 

UVOD – Mogućnosti sufinanciranja projekata

EU strateški okvir

EU natječaji – pretraživanje, pregled

Primjeri natječaja za bespovratna sredstva; Upute za prijavitelje, prilozi i obrasci za ocjenjivanje

  • 5.11.2019. (utorak) od 16,30 do 20,00 (dva blok sata s pauzom od pola sata)

PROJEKT I OSNOVE PRIPREME I UPRAVLJANJA PROJEKTOM

Projektna ideja: Od ideje do projekta; Analiza i planiranje

Metodologija pripreme projekta: Detaljniji opisi aktivnosti; Relevantnost projekta s obzirom na strateške dokumente; Plan aktivnosti – Gantogram; Planiranje resursa; Metode određivanja troškova; Planiranje proračuna projekta; Relevantnost, održivost projekta i horizontalne teme

Provedba i upravljanje projektom: Uloge u projektnom timu; Uloga voditelja projekta; Upravljanje troškovima; Upravljanje vremenom; Upravljanje komunikacijama; Upravljanje dionicima

  • 6.11.2019. (srijeda) od 16,30 do 20,00 (dva blok sata s pauzom od pola sata)

 

PRAKTIČNI RAD

Zadatak: Priprema projektne ideje za prijavu projekta

Mara- Makarska

 

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene