HR EN

Projekt PROTEUS – mogućnosti za lokalne organizacije civilnoga društva

Zanimljive mogućnosti otvorene su za organizacije civilnog društva i građanske inicijative kroz projekt PROTEUS, koji provodi CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija kao partner konzorcija 8 zemalja. Riječ je o dva poziva za predstavnike organizacija civilnog društva/aktiviste, s glavnim aktivnostima: besplatno sudjelovanje u edukacijima uz potvrdu o sudjelovanju, mentorstvo te financiranje akcija/inicijativa. Posebno su pozvani OCD-ovi iz ruralnih ili perifernih područja.

Besplatno sudjelovanje u edukacijama

U sklopu projekta bit će provedene radionice za jačanje kapaciteta organizacije civilnog društva u sljedećim područjima: financijska održivost, zagovaranje, online komunikacija i podizanje svijesti, aktivističke i volonterske upravljačke vještine, pravo i politike EU s posebnim osvrtom na temeljna prava i EU vrijednosti). Uz radionice, organizacije civilnog društva imat će priliku za individualni sastanak na navedenu temu sa stručnjakom kako bi raspravili pojedina pitanja koja ih u tom području zanimaju, odnosno imat će mogućnost mentorskog praćenja. Više informacija potražite na poveznici:

Poziv organizacijama civilnog društva za sudjelovanje u izgradnji kapaciteta za podršku građanskom aktivizmu i uključivanju u ruralnim područjima (012023)  

Prva radionica o pravu i politikama EU (s posebnim osvrtom na zaštitu vrijednosti EU i temeljnih prava te organizacije civilnog društva) održat će se 7. studenoga 2023. gdoine, s početkom u 14 sati. Očekivano trajanje radionice je 2 sata. Prijaviti se možete na e-adresu: ceraneo@ceraneo.hr do 20.X.2023.

Mogućnost financiranja akcija ili inicijativa u lokalnim zajednicama

Drugi poziv odnosi se na mogućnost financiranja akcija ili inicijativa u lokalnim zajednicama. Cilj poziva je podržati organizacije civilnog društva (OCD) s ciljem poticanja građanskog aktivizma i sudjelovanja građana u ruralno-perifernim područjima Hrvatske.

Objavljeni namjenski Poziv za dostavu projektnih prijedloga potražite na poveznici: Poziv na akcije ili inicijative za podršku građanskom aktivizmu i inkluziji u ruralnim područjima (022023)

Cilj projekta PROTEUS je ojačati organizacije civilnog društva i građanske inicijative, kao i osnažiti građanske aktiviste, kako bi bili u mogućnosti štititi, promicati i podizati svijest o europskim vrijednostima i temeljnim pravima: prije svega demokracije, vladavine prava, ljudskih prava, jednakosti muškaraca i žena, nediskriminacija pripadnika manjina, te prava građana EU-a sadržana u Povelji o temeljnim pravima Europske unije. Više o projektu možete pronaći na web stranici https://ceraneo.hr/projekti/projekti-u-tijeku/proteus-zastita-vrijednosti-i-temeljnih-prava-eu-a-kroz-sudjelovanje-javnosti-i-pomoc-civilnom-drustvu-u-srednjoj-europi/.

U provedbi projekta PROTEUS – Zaštita vrijednosti i temeljnih prava EU-a kroz sudjelovanje javnosti i pomoć civilnom društvu u srednjoj Europi sudjeluje CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija u partnerstvu s Transatlantskom zakladom uz sufinanciranje Europske Unije.

 

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene