HR EN

Razvoj poslovne infrastrukture

Cilj Poziva na dostavu projektnih prijedloga ‘Razvoj poslovne infrastrukture’ je razvoj i poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture i povećanje broja proizvoda/usluga koje ona omogućava.

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 15.9.2016. do 31.12.2016.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave

Sažetak:
Cilj Poziva na dostavu projektnih prijedloga ‘Razvoj poslovne infrastrukture’ je razvoj i poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture i povećanje broja proizvoda/usluga koje ona omogućava. To će se postići poticanjem ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za proširenjem postojeće ili izgradnjom nove infrastrukture poput poduzetničkih centara, poslovnih inkubatora, poduzetničkih akceleratora, poslovnih i znanstveno-tehnoloških parkova. Takva infrastruktura će na lokalnoj odnosno regionalnoj razini doprinijeti poboljšanju dostupnosti poduzetničko poslovne infrastrukture MSP-ovima u svrhu njihovog olakšanog rasta i razvoja s ciljem  privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima. Prihvatljive su aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove ili održavanje i opremanje postojeće poduzetničko poslovne infrastrukture, u svrhu pružanja novih ili kvalitetnijih usluga poduzetnicima. 
 
Prihvatljivi prijavitelji su Jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave te Poduzetničke potporne institucije upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture.
 
Prihvatljivi partneri su Jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave te Poduzetničke potporne institucije upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture.
 
Ukupna raspoloživa sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj predviđena za ovaj Poziv iznose 380.000.000,00 kuna
 
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna dok je najveći iznos 20.000.000,00 kuna. Iznos i intenzitet potpore računa se metodom financijskog jaza.

Natječajna dokumentacija

Prezentaciju s informativnih radionica možete preuzeti OVDJE.

VAŽNO – 1. IZMJENA POZIVA!!!

Dana 29. rujna 2016. godine objavljena je prva izmjena pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije. Navedena izmjena stupa na snagu i primjenjuje se danom objave.

Natječajna dokumentacija (I. izmjena)

Originalna natječajna dokumentacija

Učestala pitanja i odgovori:

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv možete poslati isključivo pisanim putem na adresu e-pošte: P8.PPInf@minpo.hr ili putem faksa: +385-1-610-6498.

U interesu jednakog tretmana, MINPO ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti i troškova. Prijavitelji mogu kontinuirano postavljati pitanja. Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici www.strukturnifondovi.hr najkasnije 7 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga.

 
Izvor: strukturnifondovi.hr

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene