HR EN

Rezultati obrade prijava za natječaj na podmjeru 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

agencija za plaćanja u poljoprivredi

agencija za plaćanja u poljoprivredi

Na natječaj za podmjeru 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, koji je završio 31. srpnja 2015. godine, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaprimila je ukupno 1477 zahtjeva poljoprivrednih gospodarstava za potporu.

agencija za plaćanja u poljoprivredi

Na natječaj za podmjeru 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, koji je završio 31. srpnja 2015. godine, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaprimila je ukupno 1477 zahtjeva poljoprivrednih gospodarstava za potporu. Sredstva javne potpore koja će se dodijeliti putem ovog natječaja iznose ukupno 15.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje provođenja prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu koji je sastavni dio svake prijave.
Zahtjevi za potporu obrađuju se prvo u 5 regionalnih ureda APPRRR-a, nakon čega prolaze postupak ocjene poslovnog plana u središnjem uredu u Zagrebu. Nakon administrativne kontrole pristiglih zahtjeva za potporu za sve potpune, pravovremene i prihvatljive zahtjeve bit će izrađena privremena rang- lista, odnosno izdat će se privremene odluke o dodjeli sredstava. Nakon postupka prigovora na privremene odluke (jer podnositelji imaju pravo prigovora) i ponovne administrativne kontrole, Agencija za plaćanja će donijeti konačne odluke o dodjeli sredstava ili odluke o odbijanju.
Očekujemo da će izdavanje privremenih odluka započeti do kraja godine, a bit će vidljive u Agronetu.

ruralnirazvoj.hr

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene