HR EN

Savjetovanje o Nacrtu Akcijskog plana za 2019. i 2020. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije

e savjetovanja

Opis savjetovanja: U procesu izrade novog strateškog okvira za sprječavanje korupcije u Republici Hrvatskoj Hrvatski sabor je 27. veljače 2015. godine donio Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine („Narodne novine“, broj 26/15), koja određuje prepoznata prioritetna područja borbe protiv korupcije i ciljeve ključne za daljnji razvoj i jačanje antikorupcijskog mehanizma u šestogodišnjem razdoblju. U lipnju 2015. godine Vlada RH usvojila je Akcijski plan za 2015. i 2016. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine („Narodne novine“, broj 79/15). Nastavno, u lipnju 2017. godine usvojen je sljedeći provedbeni dokument Akcijski plan za 2017. i 2018. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine („Narodne novine“, broj 60/17). Akcijski plan za 2019. i 2020. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine predstavlja novi prateći dokument za provedbu Strategije, koji je ujedno i posljednji u ovom šestogodišnjem strateškom razdoblju. Akcijskim planom se detaljno i precizno određuju prioritetne aktivnosti s ciljem upravljanja korupcijskim rizicima u kritičnim područjima koje identificira Strategija. Generalno je usmjeren na jačanje transparentnosti (osiguranju dostupnosti informacija), odgovornosti i integriteta dužnosnika i službenika, učinkovitosti u radu tijela javne vlasti kroz definiranja jasnih pravila ponašanja službenika i dužnosnika te uklanjanje preostalih nedostataka u organizaciji sustava i zakonodavnom okviru u prioritetnim horizontalnim i sektorskim područjima. Kao i kod izrade prethodnih spomenutih dokumenata, u participativnom procesu izrade Akcijskog plana za 2019. i 2020. godinu sudjelovao je velik broj tijela državne uprave, predstavnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga civilnog društva, socijalnih partnera i privatnog sektora. Akcijski plan je izrađen na temelju prijedloga antikoruptivnih aktivnosti s ciljem upravljanja korupcijskim rizicima i jačanja preventivnih antikoruptivnih mehanizama, koje su s ciljem osiguravanja dosljednosti izrade dokumenta te učinkovitosti, odgovornosti i sljedivosti u procesima provedbe, predlagali sami nositelji njihove provedbe u okvirima svojih djelokruga i kompetencija.

Savjetovanje je otvoreno do: 21.3.2019. a možete ga pronaći  OVDJE

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene