HR EN

Što se zapravo mladima „garantira“ putem Garancije za mlade / Youth Guarantee?

Garancija za mlade je inovativan pristup Europske unije u rješavanju problema nezaposlenosti mladih. Cilj Garancije je da sve osobe mlađe od 25 godina unutar četiri mjeseca od završetka školovanja ili gubitka prethodnog zaposlenja, dobiju kvalitetnu i konkretnu ponudu bez obzira na to jesu li prijavljeni na zavod za zapošljavanje ili ne. Kvalitetna ponuda podrazumijeva ponudu za posao, praksu, pripravništvo ili za nastavak obrazovanja te mora biti prilagođena pojedinačnim potrebama i situaciji.

Treba naglasiti da sama Garancija ne garantira posao, već predstavlja politički instrument kojim se potiču strukturne reforme, a koje prvenstveno trebaju omogućiti brzu aktivaciju mladih osoba u najkraćem mogućem roku, kako bi nastavili svoje obrazovanje ili ostali povezani s tržištem rada.

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene