HR EN

Sudjelujte u Europskom tjednu održivog razvoja!

ODRŽIVI RAZVOJ

ODRŽIVI RAZVOJ

Europski tjedan održivog razvoja (ETOR) održava se svake godine od 30. svibnja – 5. lipnja. Obilježava se diljem Europe s ciljem poticanja i bolje vidljivosti aktivnosti, projekata i događanja koja promiču održivi razvoj i Globalne ciljeve održivog razvoja. Pozivamo vas da i ove godine isplanirate aktivnosti i promovirate svoju inicijativu tijekom ETOR-a te na taj način doprinesete vidljivosti Hrvatske na ovoj zajedničkoj platformi.

 

ODRŽIVI RAZVOJProšlogodišnji ETOR 2017. imao je 4.031 registriran događaj koji su se odvijali u 30 europskih zemalja te su privukli oko 360.000 sudionika! Veselimo se mnogim zanimljivim i kreativnim aktivnostima koje će biti registrirane ove godine! Prijaviti se možete do 30. svibnja 2018.

Ovogodišnji ETOR ponovno će se usredotočiti na događaje i aktivnosti povezane s Globalnim ciljevima održivog razvoja u svrhu promoviranja i bolje vidljivosti. Program za održivi razvoj 2030. i njegovih 17 ciljeva održivog razvoja ističe ključne probleme koji zahtijevaju hitno djelovanje na svim razinama i uključivanje svih relevantnih dionika.

Iako će se ETOR 2018. usredotočiti na svih 17 Globalnih ciljeva održivog razvoja, posebni naglasak stavit će se na one ciljeve koji će biti obuhvaćeni na Političkom forumu visoke razine Ujedinjenih naroda (UN`s High Level Political Forum, HLPF). Forum se održava od 9. do 18. srpnja 2018. u New Yorku.

Ovogodišnja tema HLPF-a je “Transformacija prema održivim i otpornim društvima”, a usmjerit će se na sljedeće Globalne ciljeve:

Cilj 6. Osigurati sanitarne uvjete i pristup pitkoj vodi za sve

Cilj 7. Osigurati pristup pristupačnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve

Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, izdržljivim i održivi

Cilj 12. Osigurati modele održive potrošnje i proizvodnje

Cilj 15. Održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti i preokrenuti smjer u degradaciji zemljišta i spriječiti daljnji gubitak biološke raznolikosti

Cilj 17. Učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvoj

Događaji se mogu registrirati za neki od ciljeva ili sve Globalne ciljeve!

Zašto prijaviti svoj događaj?

Postat ćete dio europske inicijative;

Vaša podrška je važna u provedbi Ciljeva održivog razvoja na različitim razinama (EU, nacionalna, regionalna i lokalna);

Vaš događaj, zajedno sa svim ostalim događajima, pokazuje da Europa može napraviti razliku;

Vaš događaj će biti vidljiv – tisućama ljudi; i

Dobit ćete pristup logotipima i letcima ETOR-a, kako biste promovirati svoj događaj.

 POSTUPAK PRIJAVE

Razmislite o tome kako možete promovirati održivi razvoj i provedbu Globalnih ciljeva održivog razvoja, isplanirajte aktivnosti i osmislite projekt ili događaj koji ćete održati u razdoblju od 30. svibnja do 5. lipnja 2018. Svoju ideju predstavite i prijavite najkasnije do 30. svibnja 2018. na sljedećoj poveznici => http://www.esdw.eu/register/

Tko se može prijaviti?

Kako bi se potakla uključenost i različitosti, prijaviti se mogu različiti organizatori – javna tijela i agencije, istraživačke organizacije, obrazovne institucije, muzeji, zaklade, udruge i poduzeća, kao i pojedini građani, ako predloženi događaj / projekt promiče održivi razvoj.

ETOR koordinira ured Europske mreže za održivi razvoj (ESDN) u Institutu za upravljanje održivosti na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Beču. ODRAZ-Održivi razvoj zajednice je koordinator ove inicijative u Hrvatskoj.

Organizirajte i promovirajte svoju inicijativu tijekom ETOR-a 2018.! Istražite koji se događaji odvijaju u Europi i uključite se u aktivnosti u vašoj blizini!

Za dodatna pitanja kontaktirajte nas na e-mail adresu: odraz@odraz.hr

Website: www.esdw.eu

Facebook: https://ww.facebook.com/EuropeanSustainableDevelopmentWeek

Twitter: @ESDW_2018

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene