HR EN

Sve češći slučajevi javne nabave vrijednosti do 199 000 kuna

državni ured za reviziju

državni ured za reviziju

Sve su češći slučajevi planiranja roba i usluga procijenjene granične vrijednosti 199 tisuća kuna, za koje nije obvezna primjena propisanih postupaka javne nabave, pokazuje nalaz Državne revizije za 2014. godinu koji još uvijek čeka potvrdu Sabora.

Neki proračunski korisnici su bili i dosjetljviji pa su počeli dijelili predmete nabave radi izbjegavanja primjene odredbi Zakona o javnoj nabavi.

Kao subjekti koji često ne provode propisane postupke o javnoj nabavi ističu se trgovačka društva u vlasništvu lokalnih jedinica.

Bez primjene propisanih postupaka javne nabave, nabavljene su robe, radovi i usluge u vrijednosti 20,4 milijuna kuna, a radi se o nabavi pojedinačne vrijednosti za robe i usluge iznad 200 tisuća kuna, odnosno za radove iznad 500 tisuća kuna.

Tako je utvrđeno je da su pojedini proračunski korisnici usluge veće bagatelne vrijednosti pribavljali na temelju zahtjeva korisnika usluga da se prihvati ponuda određenog ponuditelja, iako su na tržištu bili prisutni i drugi sposobni ponuditelji.

U pojedinim slučajevima su različite usluge nabavljene u okviru jednog predmeta nabave, čime je sužena mogućnost sudjelovanja većeg broja ponuditelja. Također, utvrđeni su slučajevi ugovaranja i plaćanja usluga u jednakim mjesečnim iznosima, iako su za usluge ugovorene jedinične cijene.

Kod nabave određenih usluga naručitelji su u obvezi propisati uvjete koje ponuditelji trebaju ispunjavati, a koji proizlaze iz posebnih zakona. Pojedini naručitelji u ponudbenoj dokumentaciji nisu propisali takve uvjete, zbog čega je naknadno obavljenim kontrolama nadležnih institucija utvrđeno da ugovorni izvršitelji usluga nemaju potrebne dopusnice za obavljanje ugovorenih usluga.

Izvor: protivkorupcije.udd.hr

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene