HR EN

Svjetski dan socijalne pravde

Slika /Vijesti2018/svjetski_dan_socijalne_pravde.jpg

Svjetski dan socijalne pravde obilježava se 20. veljače nakon što su tu odluku jednoglasno podržale 192 članice Ujedinjenih naroda na Općoj skupštini u studenome 2007. godine. Opća skupština prepoznala je potrebu ujedinjavanja snaga međunarodne zajednice za iskorjenjivanje siromaštva, kako bi porasla zaposlenost i dostojanstvo rada, jednake mogućnosti i pristup blagostanju.

Svrha obilježavanja Svjetskog dana socijalne pravde je preuzimanje odgovornosti za ostvarenje “društva za sve”, kako je zabilježeno u rezoluciji kojom se uspostavlja Svjetski dan socijalne pravde. Plan aktivnosti za promociju socijalne pravde treba se ostvarivati na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini.

Socijalna pravda zasniva se na principima poštenja, jednakosti, poštivanja različitosti, pristupu društvene zaštite, kao i primjene ljudskih prava u svim područjima života. Svjetski dan socijalne pravde prilika je da osvijestimo značaj posvećenosti ciljevima, kao što  su razvoj i pružanje novih socijalnih usluga za posebno ranjive društvene skupine i pojedince, iskorjenjivanje siromaštva, osiguravanje dostojanstva na radu i ravnopravnosti spolova te postizanje socijalne sigurnosti i pravde za sve.

Republika Hrvatska je po Ustavnom određenju socijalna država. Samim time svi smo pozvani pridonijeti socijalno pravednom društvu u kojem sve osobe uživaju jednaka prava i imaju jednake mogućnosti za ostvarivanje svojih potencijala te ravnopravno sudjeluju u svim aspektima života.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku značajno je unaprijedilo sustav socijalne skrbi za sve građane. Kontinuiranim aktivnostima kojima je cilj omogućiti socijalnu uključenost ranjivih skupina građana kroz razvoj sveobuhvatne i pristupačne mreže kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, a posebice integraciju u odgojno-obrazovne programe za djecu s teškoćama u razvoju, skrb o osoba s invaliditetom, razvoj udomiteljstva, savjetodavnu podršku i stručnu pomoć obiteljima, širenje usluga u zajednici za starije osobe te općenito zaštitu  svih socijalno  osjetljivih skupina. Ministarstvo će kroz zakonodavne inicijative i svakodnevne aktivnosti nastojati promicati zaštitu ljudskih prava, socijalnu pravdu i jednake mogućnosti svih građana.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku čestita Svjetski dan socijalne pravde svima, a osobito onima koji svojim djelovanjem pridonose promicanju dostojanstva i dobrobiti čovjeka te unapređenju socijalne pravde u svojim lokalnim zajednicama.

Promicanje  socijalne pravde i socijalne uključenosti svih građana, odgovornost je društvene zajednice, ali i osobna  odgovornost svih nas,  da osobnim angažmanom gradimo pravednije društvo.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene