HR EN

U Lisabonu o EVS-u

salto youth

salto youth

Seminar pod imenom EVS – A Bridge to Employability?! održat će se u veljači u Lisabonu. Radni jezik je engleski, a sudionicima su pokriveni svi troškovi osim participacije.

salto youth

Seminar pod imenom EVS – A Bridge to Employability?! održat će se u veljači u Lisabonu. Radni jezik je engleski, a sudionicima su pokriveni svi troškovi osim participacije.

Seminar EVS – A Bridge to Employability?! (EVS – most do zaposlenja) održat će se u Lisabonu od 4. do 9. veljače 2016. u sklopu programa Erasmus +, a cilj je okupiti stručnjake za rad s mladima, EVS mentore, EVS volontere te predstavnike organizacija pošiljatelja i primatelja volontera. 

Cilj je seminara razmjena primjera dobre prakse Europske volonterske službe te ocjena utjecaja EVS-a na život mladih i kasniji razvoj osobnih, socijalnih i profesionalnih kompetencija. Cilj je upoznati sudionike s volontiranjem u sklopu EVS-a te uvidjeti sponu između samog procesa i kasnijeg zaposlenja mladih ljudi. 

Seminar će se sastojati od praktičnog i teorijskog dijela, a koristit će se metode neformalnog učenja kao što su radne grupe, razmjena iskustava, predavanja i prezentacija.

Radni je jezik seminara engleski, a pokriveni su svi troškovi hrane, smještaja i puta, osim troška participacije koji varira od države.

Rok za prijavu: 4. siječnja 2016.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti na salto-youth.net.

Izvor: infozona.hr 

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene