HR EN

Seminar Social Inclusion u Ljubljani

salto youth

salto youth

Internacionalni seminar MEE TOO! – Conversations on Social Inclusion održat će se od 24. do 27. studenog u Ljubljani. Cilje je seminara stvoriti platformu za razmjenu primjera dobre prakse te za profesionalni razvoj u polju socijalne inkluzije mladih.

salto youth

Internacionalni seminar MEE TOO! – Conversations on Social Inclusion održat će se od 24. do 27. studenog u Ljubljani. Cilj je seminara stvoriti platformu za razmjenu primjera dobre prakse te za profesionalni razvoj u polju socijalne inkluzije mladih.

Na seminaru će svi koji su s mladima u lokalnoj zajednici realizirali projekt s ciljem socijalne inkluzije mladih imati priliku predstaviti ga; sudionici će se moći i umrežavati, dobiti odgovor na pitanje kako svoje projektne ideje pretvoriti u projekt za Erasmus + i slično. Seminar je namijenjen stručnjacima za rad s mladima te predstavnicima različitih specijaliziranih institucija koje rade s mladima s manje mogućnosti ili s posebnim potrebama. Radni je jezik engleski, a sudionicima su pokriveni troškovi puta, smještaja i hrane (u okviru odobrenog iznosa, propisanog programom Erasmus +).

Rok za prijavu: 14. listopada 2015.
Više informacija može se pronaći na www.salto-youth.net. Upute za prijavu SALTO YOUTH pogledajte u videu.

infozona.hr

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene