HR EN

U pripremi je Akcijski plan o oporavku rada s mladima

O oporavku rada s mladima nakon pandemije korona virusa raspravljalo se na konferenciji u Helsinkiju od 13. do 15. lipnja 2022. godine. Konferenciju su organizirale nacionalne agencije država članica koje su se suočile s pandemijom u vrijeme svoga predsjedanja Vijećem EU-a (Hrvatska, Njemačka, Francuska, Portugal, Slovenija), uz sufinanciranje švicarske nacionalne agencije.
Konferenciju je pripremila istraživačka mreža RAY istraživanjem o tome kako je rad s mladima odgovorio na krizu. Glavni ishod konferencije deset je točaka, odnosno preporuka, koje će ući u dokument pod nazivom „Iznad oporavka: akcijski plan za rad s mladima do 2030.“ koji bi trebao biti primijenjen i na europskoj i na nacionalnoj razini.
Između ostalog istaknuta je potreba jačanja zajednice rada s mladima, potpora mentalnom zdravlju i mladima te radnicima s mladima, potreba obrazovanja i treniranja za rad s mladima, za mlade lidere i donositelje odluka, zatim digitalne vještine i kultura, potreba stabilnog strukturnog i projektnog financiranja te istraživanja o radu s mladima.
Hrvatsko izaslanstvo na konferenciji činili su predstavnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, predstavnica Ministarstva zdravstva, dvoje predstavnika Agencije za mobilnost i programe Europske unije te predstavnik mladih.

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene