HR EN

Uključite se u obilježavanje Europske godine mladih!

Europska godina mladih obilježava se 2022. godine s ciljem ukazivanja na važnu ulogu mladih u izgradnji bolje, uključivije, zelenije i digitalnije budućnosti. Jedinstvena je to prigoda za dijalog s mladima o njihovom viđenju vlastite uloge u europskoj budućnosti i zajedničkim koracima koje možemo poduzeti kako bi sudjelovanje mladih i njihov aktivni angažman u društvu postali stvarnost.

Europska komisija pokrenula je posebnu podstranicu na Europskom portalu za mlade (Što je Europska godina mladih? | European Youth Portal (europa.eu)), glavnom kanalu komunikacije na razini Europske unije.

Uključite se u obilježavanje Europske godine mladih!

Pozivamo sve mlade i udruge mladih da se uključe u obilježavanje Europske godine mladih i sva događanja koja planirate u 2022., a vezana su za mlade (neovisno o izvoru financiranja), prijavite na europsku kartu aktivnosti! To mogu biti online ili fizičke radionice, seminari, webinari, konferencije, susreti, debate, natječaji, izložbe, koncerti, festivali, umjetnički performansi, kampanje i slična događanja.

Službeni logo Europske godine mladih dostupan je na svim europskim jezicima u nekoliko boja. Možete koristite logo i hashtagove #EYY2022, #EuropeanYearOfYouth i #EuropskaGodinaMladih i za aktivnosti mladih i komunikaciju koja će pridonositi ciljevima i duhu Europske godine mladih. Europska komisija pripremila je i smjernice za primjenu vizualnih elemenata.

Logotipi, komunikacijski materijali, smjernice za vizualni identitet za preuzimanje

Ampeu | Europska godina mladih

Više o Europskoj godini mladih:

https://ampeu.hr/europska-godina-mladih

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene