HR EN

UNIQA osiguranja raspisala natječaj za donacije projektima za dobrobit djece u 2020. godini

Na natječaj za dodjelu donacija u 2020. godini mogu se prijaviti neprofitne organizacije isključivo s projektima za dobrobit djece. Za dodjelu donacija u 2020. godini prijaviti se mogu:

 1. osnovne škole
 2. srednje škole
 3. udruge koje provode projekte za djecu i mlade, studentske udruge
 4. ustanove koje skrbe o djeci i mladima

Pozivaju se djeca i mladi i njihovi učitelji, nastavnici, mentori i drugi stručni suradnici u osnovnim i srednjim školama te udruge koje se bave projektima za djecu i mlade da prijave projekte za dobrobit djece i mladih.
Projekti se mogu provoditi uz korištenje svih djeci i mladima dostupnih i raspoloživih resursa – od nabavke ili izrade potrebnih „pomagala“, radionica i edukacija, provođenja istraživanja i anketa do korištenja digitalnih tehnologija.
Ideja natječaja je da djeca i mladi (uz vodstvo mentora) osmisle projekt koji bi mogle preuzeti i provoditi i druge ustanove ili udruge. Može se prijaviti i postojeći projekt koji je već proveden (pilotiran) i prijavitelj bi ga želio proširiti i razviti.

Tražimo dobre ideje u svim područjima života djece i mladih, a najbolje pomažemo ostvariti!

Projekti se tematski mogu vezati uz:

 • Obrazovanje: ideje za unapređenje učenja, stjecanja i prenošenja znanja (uz pomoć svih raspoloživih sredstava, od prostornih do angažmana osoba, tehnika, korištenja tiskanih materijala i sredstava do digitalnih tehnologija); promicanje medijske ili financijske pismenosti, likovnog i pisanog stvaralaštva i sl.
 • Zdrav život i kvalitetno provođenje slobodnog vremena: ideje za uvođenje zdravih navika u svakodnevan život djece i mladih; od sportskih i rekreativnih aktivnosti do aktivnosti vezanih uz zaštitu i očuvanje okoliša, prevenciju nasilja, mentalno zdravlje, boravak u prirodi, zdravu prehranu… (isključeno je financiranje natjecanja i opreme za opremanje sportskih klubova i udruga)
 • Istraživanja: ideja za provođenjem istraživanja koje bi svojim zaključcima i preporukama pridonijelo boljem razumijevanju bilo koje relevantne problematike koja se tiče djece i mladih u Hrvatskoj, te poboljšanju njihovih mogućnosti ili uvjeta života
 • Inovaciju: ideje o izradi kreativnih ili tehničkih predmeta/pomagala; čijom bi se primjenom poboljšala organizacija ili proces, ovisno o području primjene

Uvjeti i pravila sudjelovanja u natječaju:

 • prijavitelj mora biti pravno ustrojen i registriran pri mjerodavnoj instituciji u Republici Hrvatskoj (prijavitelj ne treba prilagati dokaz ali pravna služba Organizatora ima pravo provjeriti istinitost navoda prijavitelja)
 • svaki sudionik može prijaviti samo jedan projekt
 • projekt već može biti proveden, no može se prijaviti na natječaj samo ako ga prijavitelj želi ponovno provesti (neće se financirati troškovi već realiziranih projekata)
 • projekt se prijavljuje na posebnom obrascu koji se može preuzeti OVDJE
 • u prijavi se treba konkretno navesti na što će se sredstva utrošiti (financijski plan)
 • uz prijavu je potrebno priložiti fotografiju, ilustraciju ili logotip projekta
 • nepotpune i nelektorirane prijave neće se razmatrati
 • iznos donacije nije limitiran; prijavitelj treba predložiti traženi iznos, a Organizator će u slučaju odabira projekta procijeniti hoće li financirati projekt u cijelosti ili djelomično
 • projekt može biti predložen i realiziran kroz partnerstvo više subjekata (škola, ili škola i udruga)
 • odobrena sredstva za donaciju moraju biti iskorištena s ciljem navedenim u prijavi najkasnije do kraja školske godine 2020./2021.
 • svaka prijava bit će pregledana i ako zadovoljava uvjete i pravila, objavljena na stranici Radost života (samo opis projekta)
 • prijave su otvorene do 1. travnja 2020. u 00 sati te se prijave pristigle nakon tog datuma neće razmatrati

 

Više informacija: https://radostzivota.uniqa.hr/

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene