HR EN

Upiti vezani uz transparentno upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima

logo javno dobro

logo javno dobro

Centar za održivi razvoj (COR) podsjeća sve građane da stoji na raspolaganju za sve upite vezane uz transparentno upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima svaki danom od 9.00-16.00 sati. Također nam se s upitima možete obratiti na e-adresu: pitam-ne-skitam@cdr.hr  ili na našu facebook stranicu.

Centar za održivi razvoj (COR) podsjeća sve građane da stoji na raspolaganju za sve upite vezane uz transparentno upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima svaki danom od 9.00-16.00 sati. Također nam se s upitima možete obratiti na e-adresu: pitam-ne-skitam@cdr.hr  ili na našu facebook stranicu.

To je jedna od aktivnosti projekta “Za odgovorno i transparentno upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima”. Osim održanog seminara u našoj županiji  za organizacije civilnoga društva i predstavnike javne uprave, uskoro ćemo organizirati radionice o osmišljavanju građanskih inicijativa, te  info-štandove na kojima ćemo građanima dijeliti brošuru „Upravljajmo dobro NAŠIM dobrima“ i ostale projektne materijale, a zainteresiranima pružiti informacije o projektnim temama. Tekst brošure „Upravljajmo dobro NAŠIM dobrima“ možete naći na poveznici:

http://javnodobro.udd.hr/wp-content/uploads/2017/06/Upravljajmo-dobro-nas%CC%8Cim-dobrima.pdf

Projekt “Za odgovorno i transparentno upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima”,  provodi se u partnerstvu UDD – Udruge za demokratsko društvo, Udruge DOBRA i Centra za održivi razvoj s ciljem jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu aktivnosti u svrhu povećanja odgovornosti  i transparentnosti u upravljanju javnim dobrima i prirodnim resursima, jačanja kapaciteta novinara na  istom području, te podizanje svijesti javne uprave i javnosti o dobrobitima transparentnosti i dobrog upravljanja.

Više informacija o projektu i projektnim temama na poveznici: http://javnodobro.udd.hr/

Projekt financira Europska unija kroz program IPA 2012 “Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima”. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Srpanj, 2017.

logo javno dobro

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene