HR EN

Urbane aglomeracije Splita i Osijeka

min reg razvoja
min reg razvoja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku o ustrojavanju Urbane aglomeracije Splita te Odluku o ustrojavanju Urbane aglomeracije Osijeka.

 

min reg razvoja
Urbana područja se ustrojavaju radi učinkovitijeg planiranja, usklađivanja i provedbe politike regionalnoga razvoja, te povlačenja sredstava iz fondova EU namijenjenih urbanom razvoju. Nakon ustrojavanja Urbane aglomeracije Rijeke, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku o ustrojavanju Urbane aglomeracije Splita te Odluku o ustrojavanju Urbane aglomeracije Osijeka. Odluke su donesene na temelju prijedloga gradova Splita i Osijeka, sjedišta aglomeracija, uz prethodno mišljenje i suglasnost svih jedinica lokalne samouprave uključenih u aglomeracije te uz suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Urbanu aglomeraciju Splita čine gradovi Split, Kaštela, Omiš, Sinj, Solin i Trogir te općine Dicmo, Dugi Rat, Dugopolje, Klis, Lećevica, Muć i Podstrana.

Urbanu aglomeraciju Osijeka čine gradovi Osijek, Belišće i Valpovo te općine Antunovac, Bilje, Bizovac, Čeminac, Čepin, Darda, Erdut, Ernestinovo, Kneževi Vinogradi, Koška, Petrijevci, Punitovci, Šodolovci, Tordinci, Vladislavci i Vuka.

Sjedišta aglomeracija, Split i Osijek, nositelji su izrade strategije razvoja svojih urbanih aglomeracija koja će biti njihova osnova za daljnji rad, što uključuje i identificiranje projekata koji ispunjavaju uvjete za financiranje iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova, koji su u interesu svih članova Urbane aglomeracije Splita i Osijeka.

Ustrojavanje urbanih aglomeracija propisano je Zakonom za četiri najveća grada – Zagreb, Split, Rijeku i Osijek. Svrha ustrojavanja urbanih područja, koja sukladno Zakonu uključuju veća i manja urbana područja, je učinkovitije planiranje, usklađivanje i provedba politike regionalnoga razvoja, posebno njezine urbane dimenzije, te  povlačenje sredstava iz fondova EU namijenjenih urbanom razvoju.

Uskoro se očekuje i zaprimanje prijedloga Grada Zagreba za ustrojavanje njegove urbane aglomeracije.

Izvor: razvoj.gov.hr

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene