HR EN

Predstavljena publikacija MOŽEŠ I TI! – Samostalni i aktivni građani u zaštiti okoliša

možes i ti

možes i ti

Publikacija nudi 20 rješenja za 20 okolišnih problema koja će potaknuti građane da otvoreno i javno govore o problemima koji se tiču svih nas, i postanu odgovorni građani i članovi naše lokalne, ujedno i globalne zajednice.

 Publikacija nudi 20 rješenja za 20 okolišnih problema koja će potaknuti građane da otvoreno i javno govore o problemima koji se tiču svih nas, i postanu odgovorni građani i članovi naše lokalne, ujedno i globalne zajednice.

Publikaciju možete preuzeti na sljedećem linku: https://ia601506.us.archive.org/19/items/WEBMOZESITIBROSURA/WEB%20MOZES%….

 Ova publikacija nastala je u okviru projekta “Partnerstva za okoliš: Razvoj kapaciteta u zaštiti okoliša javnog i civilnog sektora u Hrvatskoj kroz primjenu servisa Zelenog telefona” kojeg financira Europska unija, a sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Pan-a, udruge za zaštitu okoliša i prirode i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.

Izvor: http://www.zelena-istra.hr

logo javno dobro

 

siječanj, 2017

 

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene