HR EN

Preuzmite publikaciju “Upravljajmo dobro NAŠIM dobrima”

logo javno dobro

logo javno dobro

Autor i urednik publikacije “Upravljajmo dobro NAŠIM dobrima” Milan Koštro istaknuo je da se jasno mora definirati što su javna dobra, a donositelja odluka pozvati na zakonsku odgovornost za posljedice.

Prilikom predstavljanja publikacije “Upravljajmo dobro NAŠIM dobrima”, autor i urednik publikacije Milan Koštro osvrnuo se na najproblematičnije aspekte upravljanja javnim dobrima i prirodnim resursima. Istaknuo je da se jasno mora definirati što su javna dobra, a donositelja odluka pozvati na zakonsku odgovornost za posljedice.

“Različite definicije – javna, opća, zajednička dobra mogu se obuhvatiti izrazom ‘dobra koja su od općeg interesa’ i ona se nalaze izvan vlasničkopravnog režima, a za njih vrijede posebna pravila kako bi se osigurala njihova trajnost i dostupnost svima”, kazao je Koštro.Kao primjer naveo je javno vodno dobro, nerazvrstane ceste, željezničku infrastrukturu, ali i poljoprivredno, šumsko ili kulturno dobro, za koje Ustav jamči osobitu zaštitu. Prema tim dobrima, naglasio je, mora se upravljati odgovorno i transparentno, a što u Hrvatskoj nije uvijek slučaj.

“Odgovorno upravljanje, koje se trenutno u Hrvatskoj shvaća usko, pretpostavlja preuzimanje odgovornosti i spremnost na odgovaranje za učinjeno te prihvaćanje posljedica tih odluka. Transparentnost ne podrazumijeva samu dostupnost nego pravodobnu dostupnost, jasnih i obrazloženih informacija koje nose jednostavna objašnjenja odluka i učinke tih odluka, kao i pouzdano i relevantno izvještavanje”, pojašnjava Koštro.

Brošuru u elektronskom obliku možete pronaći na poveznici: Upravljajmo dobro NAŠIM dobrima.

Srpanj, 2017

 logo javno dobro

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene